ÖNEMLİ BİR HEDEF


Prof. Dr. Kürşad Zorlu:


Bu, Türk dünyasında ve özellikle Türkiye’de zaman zaman gündeme gelen bir konudur. Karabağ savaşıyla birlikte Türkiye-Azerbaycan askeri işbirliğinin neticeleri bu konuyu daha farklı bir boyuta taşıyor. 2013 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’dan oluşan teşkilata  “Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı” adı verilmişti. Çok da heyecan uyandırmıştı. Adeta öncü haberleri bile bir yerleri ürkütmüştü. Turan Ordusu çok önemli bir hedef ve şu an için bir heyecanın, bir idealin söyleme yansıması. Uzak vadede beklentinin de yüksek olacağının bir göstergesi. Hâlihazırda Türk Konseyi bünyesinde ortak askerî kapasitenin güçlendirilmesi ve teknik işbirliğinin somut adımlara taşınması üzerinde durmak gerekiyor. Önemle belirtmek isterim ki; Gerekli zihinsel çerçeve ve uluslararası dengeler kabul edilebilir seviyeye ulaşmadan böyle projelerin çokça seslendirilmesi süreci akamete de uğratabilir. Karabağ mücadelesi hak ettiği seviyeye ulaştığında bunun Türk dünyasında büyük bir motivasyona sebep olacağının da altını çizmek isterim.

BİR GÜN MUTLAKA...


Prof. Dr. Cemalettin Taşkıran:


Türk tarihinde, Orta Asya Cumhuriyetleriyle Osmanlı devletinin daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin bu kadar çok yakınlaştığı hatta birbirine yakın destek verdiği dönem yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla Tovuz saldırısı ile başlamasının ardından Azerbaycan ve Nahçıvan’da ortak yürütülen tatbikatlardan sonra gelişen durum. Daha sonra Ermenistan’ın saldırısı ve bu saldırılara verilen cevap ve Türkiye’nin manevi desteği ile çok kısa bir sürede kaybettiği topraklarının neredeyse tamamını alma durumuna geldi. Bu bütün Türk dünyasında memnuniyet oluşturdu. Türkiye’nin verdiği desteğin bölgedeki dengeleri değiştirdiğini söylemek yanlış olmaz.
Bu bir Turan Ordusu’na gideri mi? İnşallah gider. Ama bunları dillendirmek için şimdilik çok erken. Bunları söylemek birtakım mahfilleri de uyandırır. Aslında kuvvetli bir irade ortaya çıktığı zaman bugün imkânsız görünen şeylerin kısa sürede, orta veya uzun vadede gerçekleşme ihtimalinin olabileceği görünüyor.

Türkiye