Haber Detayı
05 Mayıs 2020 - Salı 11:14 ABONE OL Google News
 
Kırşehir Belediyesi 150 Yaşında
1870 yılında kurulan Kırşehir Belediyesi tam 150 yaşında.Belediye 150. yıl anısına özel bir logo tasarladı.Peki ya Osmanlı Döneminde kurulan Kırşehir Belediyesi'nin tarihten bugüne gelişimi nasıl oldu ?
YAŞAM Haberi
Kırşehir Belediyesi 150 Yaşında

Resmi kayıtlara göre Osmanlı'da ilk belediye 1868 yılında İstanbul'da kuruldu.İstanbul 14 belediye idaresine ayrılarak da ilk büyükşehir belediyeciliğinin de temelleri atılmış oldu.Kırşehir Belediyesi İstanbul Belediyesinden 2 yıl sonra kuruldu.O günden bu yana da hizmet vermeye devam ediyor.

 

KIRŞEHİR BELEDİYESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

 

“1877 Tarihli Salname”ye göre, Kırşehir merkezinde 2 bin hane, 10 han, 600 dükkân, 6 kahvehane, 50 dükkândan oluşan kârgir bir bedesten, 85 çeşme, 1 depo, 1 kışla, 1 cephane, 25 cami, 19 mescit, 4 medrese, 3 han, 1 idadi (lise), 1 rüştiye (ortaokul), 2 iptidai, 15 sıbyan mektebi, 1 kilise, 1 azınlık okulu bulmaktadır. 22 yıl sonra hane sayısı 1603’e düşerken, tüm okulların sayısı 25’e yükselmişti. 1902 Tarihli Salname’de bunlara ek olarak hamam sayısı 11’e, dükkân sayısı da 700’e yükselmiştir. Kırşehir’de 1 gureba hastanesi, 1 şadırvan, 90 çeşme, 26 caminin de olduğu anlaşılmaktadır.

Kırşehir sancağı 1893 tarihinde Merkez (155 köy), Mecidiye-Çiçekdağı (61 köy), Avanos (32 köy) ve Keskin (145 köy) olmak üzere 4 kazadan oluşuyordu. Kırşehir’in tüm ilçelerinde 54.345 kişi yaşamaktaydı.

1893 Tarihli Salname’de Kırşehir’in merkezinde 18 mahalleden bahsedilmektedir. Bu mahallelelerin isimleri şöyleydi: Ahi Evran, Bekirkadı, Direkli Köşe, Medrese, Yenice, Hamidiye, Aşıkpaşa, Kuşdilli, Kazgankaya, Kayabaşı, Kayaşeyhi, Bağbaşı, Kındam, Helvacılar, Orcun, Erdek, Kıznasca, Hıristiyan.  

         1870 yılında kurulan Kırşehir Belediyesi’yle ilgili 1920 yılına kadar gelir-gider durumunu gösteren sağlıklı belgelere ulaşmak mümkün olamamaktadır. Daha sonraki yıllarda da elde edilen bilgiler kaynak niteliğinde değildir.

İlde, Vali Mithat Saylam zamanında (1934-1939) kent merkezi ve çarşı kesiminde çizilen imar planına göre eski yapılar ve dükkânlar yıkılarak yenileri yapıldı. Aynı dönemde Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Turgut Çopuroğlu’nun Vali Mithat Saylam ile birlikte merkezi hükümetten aldığı destek, Kırşehir’in çehresini değiştirmeye vurulan ilk neşter olmuştur. 1938 depreminden sonra hızlanan imar çalışmaları 1950-1960 ve 1970-1980 yılları arasında hız kazanmıştır. Hatta konut yapımında hızlanma o kadar büyük olmuştur ki, 1970’li yıllarda Kırşehir’de kiracı ev bulmakta zorlanmazken, ev sahibi kiracı arar olmuştur. Bu yıllarda Belediye yeni alanlar ve bulvarlar açarak ilin daha da gelişmesini sağlamıştır. 1970’te hazırlanan imar planı 1980 yılına kadar sürmüştür. 1985’ten sonra hazırlanan yeni imar planıyla konutlara birer kat daha çıkma izni verilmiş, kentin büyümesi sağlanmıştır.

         Kırşehir’de, ilk kez 1939 yılında elektrik kullanılmaya başlanmıştır. Kırşehir Belediyesi, 3 personelle elektrik işletmesini devreye koymuştur. Eski Sanayi Çarşı’nın girişinde bulunan elektrik üreten tesis mazot ile çalışmaktaydı. 1945 yılında elektrik ihtiyacının karşılanmaması üzerine İller Bankası kredisiyle 120 HP gücünde bir motor daha alınırken, 1950 yılında 450’şer HP gücünde iki motor daha alınmıştır. 1965 yılında Hirfanlı Barajı enerjisinden yararlanılınca elektrik üreten motorlar devre dışı bırakılmış, bütün kente elektrik verilmeye başlanmıştır. Kuzeybatı Elektrik Dağıtım Sistemi içerisindeki Kırşehir’de 1970’li yılların ortasında elektriksiz yerleşim yeri ve köy kalmamıştır. 1972 yılında kent merkezinde 6 bin konut, 1000 ticarethane, 90 resmi kuruluş, 369 küçük endüstri, 6 büyük endüstri ve 50 ibadethane abonesi bulunmaktaydı. 1965’ten itibaren kent merkezindeki elektrik dağıtım işi belediyeler tarafından yapılmaktaydı. Kırşehir Belediyesi’nin 1967’deki elektrik abone sayısı 4.750’yi buluyordu. Ülkemizde elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletmenin bütünlüğünü sağlamak amacıyla 1970 yılında çıkarılan 1312 Sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında tüm yurt elektriğinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve satış hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştı. 11 Eylül 1982 tarihinde 2705 Sayılı Kanun gereği belediyelerin yürüttüğü elektrik faaliyetleri de TEK bünyesine dâhil edildi ve yeni bir yapılanmaya gidildi. Elektrik dağıtım hizmetinin kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde sunulması amaçlanınca bu hizmet belediyelerden alındı.

            İçme suyu şebekesi, 1940’ta İller Bankası’ndan verilen krediyle yaptırılmıştır. 1954 yılında Ökse’de yaptırılan 500 metreküplük depoyla kente yeteri miktarda nitelikli su verilebilmekteydi. Kırşehir’de halka verilen su miktarı 20 sn/litreydi. 1968 yılından itibaren var olan suyun yetmemesi üzerine Ökse’ye ikinci su deposu yapılmıştı. 1969-1970 yıllarında yeni ilavelerle depoların hacmi 3 bin metreküpe çıkarılmıştı. Kırşehir’de suyu abonelere ulaştırmak için 37 kilometrelik su donanımı bulunmaktaydı. Kırşehir’de 1954 yılında abone sayısı 125 iken 1968 yılında 2.100, 1971 yılında 3.710’a, 1973 yılında 3.952’ye ulaşmıştı. Abone sayısı gittikçe artarken kente verilen su miktarı yeterli değildi. Kentleşmenin hızlılığı sonucu Özbağ/Ilıca’dan getirilecek suyun Ökse’deki depoya aktarılması planlandı. Belediye Başkanı Hakkı Göçen’in görev yaptığı yıllarda başlatılan bu çalışmalar iki yılda sonuçlandı. 1995 yılında şehre verilen 180 litre/saniye su miktarı 350 litre/saniyeye çıkarıldı. Kırşehir’de içme suyu ihtiyacı şebekeye ek olarak sokak çeşmelerinden ve kuyulardan da sağlanmaktadır.

         Belediyedeki itfaiye hizmeti, 1939 yılından önce özel olarak yapılmış ve insan gücü ile işletilen emme-basma tulumba yöntemi ile yapılıyordu. Tulumbanın yanında kazma, kürek, kanca, boş su kovanları ve kum dolu kovalar hazır bulunuyordu. 1939’da 3 tonluk bir yangın söndürme arabası alındı. 3 itfaiye eri ile hizmete başlandı. 1964’te 5 tonluk yeni bir yangın söndürme arabası daha alınarak hizmete konuldu. Personel sayısı da önce 6’ya, sonra 8’e yükseltildi. 1964’te Benzinlik ya da Mehtap Tepesi diye nitelendirilen yerde eski itfaiye alanı bulunuyordu. Bu alana itfaiyenin su ihtiyacı için 150 tonluk yangın havuzu yaptırıldı.

         Kırşehir’de kent imar hareketi Vali Mithat Saylam zamanında başlamıştı. Akpınar Depremi’nden sonra meydana gelen tahribatı azaltmak için kolları sıvayan Vali Mithat Saylam, dönemin Belediye Başkanı Turgut Çopuroğlu ile birlikte merkezi yönetimin de desteğini alarak imar çalışmalarını başlattı. Çarşıdaki taş ve kerpiçten oluşan binalar tümüyle yıkılarak yerine o döneme göre modern diye nitelendirilebilecek dükkânlar yaptırıldı. Bu dönemde Kırşehir Bedesteni’nin yıkılması da, daha sonra tartışmalara ve üzüntülere neden olmuştu.

         1960 yılında şimdiki Belediye Sarayı yaptırıldı. Ankara ve Terme Caddeleri’nin orta kısımlarına refüjler yapılarak beton direkler dikilmek suretiyle aydınlatma yapıldı. Tellallarla yapılan Belediye anonsları için hoparlör sistemi kuruldu.  Aşıkpaşa Bulvarı ışıklandırıldı. Bu bulvarın Ahi Stadı ile Aşıkpaşa Spor Salonu ile bağlantısı sağlandı. Ana caddelerin yağmur sularını Kılıçözü Deresi’ne akıtmak için kanalizasyon çalışmaları başlatıldı.  

1963 yılında Terme Caddesi üzerine Kasaplar Çarşısı ve Sebze Hali yaptırıldı.

1967 yılında Kırşehir Belediyesi’nde 20’si memur 102 kişi çalışıyordu. Belediyeye ait 44 dükkân ile birlikte Kasaplar Çarşısı olarak kullanılan 8 işyeri mevcuttu. Ayrıca şehir hamamı ve Aşağı Buğday Pazarı denilen yerde 12 zahire dükkânı da Belediye’ye aitti. Belediye Sarayı, şehir kulübü dışında alt kısımları işyeri olarak kullanılan yerlerden oluşuyordu.

         1971 yılında Açık Pazar Yeri’nden Bağbaşı Mahallesi’ne giden yeni bir cadde açıldı. 1973 yılında Çukurçayır Mahallesi-Askerlik Şubesi hattını Ankara Caddesi’ne bağlayan yol hizmete girdi. Aynı yıl Bağbaşı Mahallesi’ne “Gecekondu Önleme ve Islah Bölgesi” kuruldu. Dar gelirlilere arsa dağıtılırken, su ve kanalizasyon gibi alt yapı hizmetleri getirildi. 1970 yılında geniş kapsamlı imar planı çizildi. 1971 yılında şimdiki Açık Sebze Hali kuruldu.

         Kırşehir’de şehir içi kadastro çalışmaları 9 Kasım 1939 tarihinde başladı. 9 Ağustos 1945’e kadar süren bu çalışmalar sırasında 4.008 adet parselasyon çalışması yapıldı. İkinci kadastro çalışmaları 1 Mart 1969’da başladı. 1.700 adet parselasyon çalışması yapılarak yerleşim yerlerinin sayısı arttırıldı.

         Kırşehir’de 1958 ve 1966 yıllarında iki büyük sel felaketi yaşandı. İlk sel felaketine uğrayanlar için 84, daha sonraki sel felaketini yaşayanlar için de 27 ev yaptırıldı. Belediye Teşkilatı, 1970 öncesinde bir başkan, bir başkan yardımcısı, fen işleri, yazı işleri, hesap işleri, su-elektrik işleri ile zabıta ve itfaiye amirliği ve evlendirme memurluğunda oluşuyordu. 2005 tarihindeki 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ile Belediye Teşkilatı yeniden şekillendi.

Kırşehir Belediye Başkanları

Mehmet (Mahbup) Efendi (1920-1920),

Esat Ağa (1920-1924),

Ziya Baktıroğlu (1924-1930),

Ahmet Baytok (1930-1931),

Turgut Çopuroğlu (1931-1940),

Şevki Şakirağaoğlu (1940-1942),

Rüştü Yurdakul (1942-1944),

Cevat Hakkı Tarım (1944-14 Haziran 1946),

Hacı Ahmet Baytok (14 Haziran 1946-22 Ağustos 1950),

Şevki Akdoğan (22 Ağustos 1950- 20 Aralık 1955),

Fazıl Yalçın (20 Aralık 1955-15 Eylül 1957),

Vehbi Demir (15 Eylül 1957-27 Mayıs 1960),

Hakkı Nevzat Baykal (vali) (13 Haziran 1960-25 Ekim 1962),

Fuat Kadıoğlu (vali) (25 Ekim 1962-27 Kasım 1963),

Refik Soykut (27 Kasım 1963- 26 Ağustos 1964),

Ziya Kılıçözlü (26 Ağustos 1964-1 Şubat 1968),

Kemal Hotomaroğlu (1 Şubat 1968-1 Aralık 1973),

Orhan Baycan (9 Aralık 1973-15 Eylül 1980)

Valiler Dönemi (15 Eylül 1980-25 Mart 1984),

Hakkı Göçen (25 Mart 1984-26 Mart 1989),

Mehmet Ali Yapıcı (26 Mart 1989-1 Kasım 1989),

Cahit Gürses (18 Şubat 1990-27 Mart 1994),

Metin Çobanoğlu (27 Mart 1994-3 Kasım 2002),

Arif Ekici (3 Kasım 2002-30 Mart 2004),

Halim Çakır (1 Nisan 2004-28 Mart 2009),

Yaşar Bahçeci (29 Mart 2009 - 31 Mart 2019)

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkanı seçilen Selahattin Ekicioğlu görevi Yaşar Bahçeci'den devraldı ve Kırşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam ediyor.

 

Kaynak: Editör: Haber Merkezi ABONE OL Google News
Etiketler: Kırşehir, Belediyesi, 150, Yaşında,
Yorumlar
Haber Yazılımı