Haber Detayı
14 Şubat 2017 - Salı 18:20 ABONE OL Google News
 
%50 Hibe Desteği İçin Gerekli Koşul ve Şartlar
DİĞER Haberi
%50 Hibe Desteği İçin Gerekli Koşul ve Şartlar

Kırşehir Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, %50 hibe destekli yeni ahır ve ağıl yapımı için başvuruların başladığını duyurdu. 31 Mart 2017 tarihinde mesai bitimine kadar devam edecek olan başvurular için gerekli koşul ve şartlar ise şöyle  ; 1 ) Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir % 50 hibe destekli Yeni ahır ve ağıl inşaatı yaptıracak olan yatırımcılar yatırım konularını gerçekleştirmek üzere gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilir. Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli Aktif işletmesi olan bireyler ( Gerçek Kişiler )  ile,                 Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan tüzel kişiler ( kollektif Limited, Anonim Şirketler ve İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri.), destekleme konularına Tüzel Kişilik olarak başvurabilirler. Büyükbaş işletmelerde ahır, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası ve soğutma sistem odası inşaatları veya bunlardan herhangi biri, küçükbaş işletmelerde ise ağıl, yem deposu ve yıkama ünitesi (koyun-keçi banyosu) inşaatları veya bunlardan herhangi biri hibe desteği kapsamındadır. Ahırlar serbest duraklı veya bağlı, açık veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıllarda ise ağıl tipi seçiminde İl Müdürlükleri yetkilidir. 2 ) Desteklemeden Yararlanamayacak Olanlar Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları, Kanuni takipte vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar, (SGK prim borcu Damızlık alımlarında istenmeyecektir). Tahsil Genel Tebliği hükümleri uyarınca tahsil dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam tutarının 5000 lirayı aşmaması halinde borcun bulunmadığı kabul edilerek gerekli ödemeler yapılabilecektir. 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar, (İl Müdürlüklerince ÇKS sisteminden sorgulama yapılır)           ç) İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar, Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyenler, Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar. NOT: Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın alınması esnasında Nüfus Cüzdanı ile birlikte hazır bulunması şarttır. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilir. Proje başvuru dosyaları, ön proje formatı, hibe başvuru formu ve ekleri destekleyici dokümanlarla birlikte 2 takım olarak hazırlanır.  Bir takımı (Belgelerin aslı) İl Müdürlüğü'ne teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir. **Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli Öğretim Elemanları başvuramazlar. Ayrıntılı bilgi ve Uygulama Rehberine ulaşmak için: http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM/Sayfalar/Detay.aspx?Liste=Duyuru
Kaynak: Editör: ABONE OL Google News
Etiketler: %50, Hibe, Desteği, İçin, Gerekli, Koşul, ve, Şartlar,
Yorumlar
Haber Yazılımı